ACHTERGROND

 
Nadat ik in 1998 mijn propedeuse journalistiek behaalde in Utrecht, ging ik geschiedenis  studeren in Rotterdam. 
 
In 2005 begon ik bij de Algemene Inlichtingen- en Veiligheidsdienst. Daar zette ik in 2009 de stap naar woordvoerder. In 2011 ging ik in die rol aan de slag bij het ministerie van OCW, waar ik in 2016 Coördinerend Woordvoerder van de minister werd. In die functie was ik intensief betrokken bij uiteenlopende complexe dossiers en crises.
 
Sinds 2020 werk ik als allround communicatiestrateeg en woordvoerder. Zo werkte ik bij het Nationaal Archief aan een strategie voor de oorlogsarchieven, bouwde bij de COVID-19 projectdirectie van VWS mee aan het Coronadashboard en werkte bij het RIVM aan de vaccinatiestrategie.
 
In 2021 en 2022 deed ik vanuit Maatschap voor Communicatie uiteenlopende opdrachten. Zo heb ik voor het ministerie van SZW meegedacht over schuldpreventie en een online conferentie helpen neerzetten, heb ik met de mensen van het Langer Thuis Akkoord Rotterdam een communicatiestrategie ontwikkeld en deed onderzoek naar dataverzameling en privacy.